Har du nogensinde tænkt over, hvordan du træffer beslutninger, eller irriteret dig over, at din partner, din mor eller dine medarbejdere gør tingene på en helt anden måde end dig?

Ikke bare en personlighedstest

Selvom du måske er mættet af diverse personlighedstest fra tidligere jobsamtaler, så kan det være rigtig sundt at gå på opdagelse i hvilket center, du bruger mest: kroppen, hovedet eller hjertet. Eller sagt på en anden måde: træffer du dine beslutninger baseret på, hvad du kan mærke, tænke dig frem til eller føle?

I dit personlige udviklingsarbejde giver det at kende dit primære center dig mulighed for at arbejde med dine ubalancer. Det kan også styrke din kommunikation med andre, hvis du både kender dit eget mønster og deres, og kan forstå, hvorfor i går skævt af hinanden, når i argumenterer ud fra hver sit center.

Vi bruger ofte Enneagrammet som et værktøj i vores coachingsessioner. Hvor andre personlighedstyper godt kan blive lidt overfladiske og forenklede, mener vi, at Enneagrammet hjælper os bagom: hvordan vi handler, føler og tænker og giver en forståelse af, hvorfor vi handler, føler og tænker sådan. Det er med andre ord et unikt og konkret værktøj, som adskiller sig fra andre modeller ved både at beskrive vores adfærd og baggrunden for den adfærd.

Vi ser det som en komplekst landkort til at forstå vores psyke og de mange forskellige måder, den kan udfolde sig på.

 

Enneagrammet – en invitation til at tage ansvar

Overordnet beskriver Enneagrammet 9 personlighedstyper på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, overbevisning, frygt og længsel. Kendskabet til netop din type hjælper dig med at få øje på, hvor du har mulighed for at udvikle dig og komme tættere på dit sande jeg, din kerne, din essens, din sjæl (kald det, hvad du vil).

Ved at studere din type, kan du få nye perspektiver på dine mønstre og tage ansvar for at leve dit liv balanceret og fri fra de begrænsninger, der helt naturligt følger med at vokse op i en verden fyldt med indtryk, der bevidst eller ubevidst påvirker din personlighed.

Enneagrammets 9 personlighedstyper, er lidt for komplicerede at beskrive her. Hvis du virkelig vil arbejde med dem, så kræver det en længere beskrivelse. Men Enneagrammet beskriver også nogle fællestræk, der på forskellig vis går på tværs af de ni typer – og det er nogle af dem, vi vil beskrive her. Det, der i vores Enneagram-bibel, bliver kaldet triaderne, beskriver typerne i stress og essens – alt hvad vores personlighed rummer. Opdelingen af typerne refererer til de tre grundlæggende komponenter i den menneskelige psyke: instinkt, tænkning og følelser.

Man kan også sige, at de refererer til hver deres center i mennesket: krop, hoved og hjerte.

Hver triade i Enneagrammet har et center, som de bruger mest, og derfor de tre typer i hver triader nogle fællestræk, som særligt kommer til udtryk, når typerne er under pres. Under pres er vi nemlig i højere grad styret af vores personlighedsstruktur end vores sjæl.

Test hvilket center, du bruger mest

Der findes utallige Enneagramtest på nettet, men for os fungerer Don Riso og Russ Hudsons test i Enneagrammets Visdom allerbedst. Derfor beskriver vi her et uddrag af den, så du kan blive klogere på, hvilken type du er. Hvis du da ikke allerede har en klar fornemmelse af det.

Læs de tre følgende udsagn og mærk/tænk/føl efter hvilket et, der beskriver dig mest præcist. Det behøver ikke ramme fuldstændig plet, men blot være det mest præcise.

X: Jeg ønsker at bestemme selv og være i kontrol. Andre kan opleve mig som både aggressiv, vred og stædig, men også handlekraftig og idealistisk. Det er vigtigt for mig at gøre en forskel og handle på de impulser, jeg mærker.

Y: Jeg er særligt optaget af andre mennesker, er god til at leve mig ind i deres situation og værdsætte andre, men jeg har også brug for selv at blive anerkendt. Det betyder meget for mig, hvordan andre ser mig, og jeg er meget følsom og bevidst om min egen identitet, mit image og mit personlige udtryk.

Z: Jeg er nysgerrig og elsker at samle ny viden og deltage i diskussioner. Mit hoved er ofte fyldt med tanker, og jeg er god til at planlægge, analysere og organisere, men nogle gange er det svært for mig at føre mine ideer ud i livet eller holde fast i en langsigtet plan. 

Hvilken er du?

Kropstyperne (X)

Kropstyperne bliver også kaldt den instinktive triade og inkluderer Enneagramtyperne 1, 8 og 9. Kropstyperne er ofte modige og vil gerne have kontrol over deres omgivelser. Behovet kommer til udtryk på forskellig vis i typerne. For eksempel kan 8’eren godt virke vred og trumlende, mens 9’eren holder sig mere for sig selv, og 1’eren oftere moralisere. Fælles for typerne er, at de har en underliggende følelse af raseri, som bliver tricket, når de kommer tilstrækkeligt under pres og f.eks. føler sig ude af kontrol.

Vil du som kropstype gerne bevæge dig fra at reagere med afsæt i din personlighed til at agere med udgangspunkt i din sjæl, så kan du med fordel slippe lysten til at regne den ud og lave strategier og i stedet have tillid til din intuition. Ofte er kropstyperne gode til at mærke, hvad der sandt rigtigt for dem, hvis de tager sig tid til i bevidst stilhed at søge viden og klarhed. Det kan for eksempel være gennem meditation, der også kan støtte kropstyperne i at blive mere nærværende. Kropstyperne er nemlig meget fokuserede på fremtiden og deres egne forventninger til sig selv og andre.

Hovedtyperne (Z)

Hovedtyperne bliver også kaldt den mentale triade og dækker over Enneagramtyperne 5, 6 og 7. Hovedtyperne har populært sagt popcornhjerner, der konstant popper nye strategier, overbevisninger og ideer. Hovedtyperne kan fremstå enormt usikre og har ofte et stort behov for tryghed. Behovet kommer til udtryk på forskellig vis. F.eks. søger 5’eren sikkerhed i viden og er lidt af en nørd. 6’eren har ikke har en plan A og B, men også C, D og Q, hvis noget skulle gå galt. Og 7’eren dæmper sin angst ved konstant at finde på nye eventyr og projekter. Fælles for typerne er, at de har en underliggende følelse af frygt, som særligt kommer til udtryk, når de kommer under pres og bliver usikre.

Vil du som hovedtype gerne bevæge dig fra at reagere med afsæt i din personlighed til at agere med udgangspunkt i din sjæl, så kan du øve dig på at forbinde dig med livet frem for at sætte grænser. En metode kan være at arbejde med at åbne dine sanser og f.eks. prioritere at gå en afslappet tur i skoven uden noget formål andet end at opleve skoven. Ofte er hovedtyperne gode til at tænke strategier, men de kan have svært ved at virkeliggøre dem. Derfor handler det om at blive hurtigere til at tage det første skridt, frem for at blive siddende og tænke videre. Stol på, at du har det, der skal til, i stedet for at gå i forsvar og på forhånd blive irriteret over alt det, der potentielt kan gå galt. Hovedtyperne har ofte modstand på nuet og skal træne accept og nærvær (modsat kropstyperne ikke umiddelbart gennem meditation, men snarere gennem handling).

Hjertetyperne (Y)

Hjertetyperne bliver også kaldt den følende triade og dækker over Enneagramtyperne 2, 3 og 4. Hjertetyperne er meget optaget af deres selvbillede, som ikke altid stemmer overens med virkeligheden. De kæmper med deres identitet og har brug for andres opmærksomhed for at få den bekræftet. Behovet kommer til udtryk på forskellig vis. F.eks. er 2’erens strategi for at få anerkendelse at hjælpe, mens 3’eren gerne præsterer på jobbet, og 4’eren forsøger at skille sig ud fra mængden ved at være unik. Fælles for typerne er, at de har en underliggende følelse af skam, som særligt kommer til udtryk, når de ikke får den opmærksomhed, de ønsker.

Vil du som hjertetype gerne bevæge dig fra at reagere med afsæt i din personlighed til at agere med udgangspunkt i din sjæl, så må du arbejde med at slippe de historier, du fortæller om dig selv for at opretholde dit til tider falske selvbillede og turde være autentisk. Ofte er du som hjertetype god til at føle, men du har også tendens til at fastholde og dyrke bestemte følelser og stemninger, i stedet for at lade dig gribe af livets flow. Det kan du øve dig på, ligesom det sikkert vil hjælpe dig at træne din tilgivelsesmuskel. Hjertetyperne er nemlig ofte fokuserede på fortiden og kan have brug for at sætte sig selv helt fri for at kunne leve livet fuldt og helt.

Hvad kan du bruge din personlighedstype til?

Det kan være sjovt at teste sin personlighed og enten føle sig genkendt eller totalt misforstået i beskrivelsen af den. Men hvad kan du egentlig bruge det til, nu hvor du måske har fundet ud af, om du er kropstype, hovedtype eller hjertetype?

Det, du i hvert fald ikke skal bruge din nye viden til, er at undskylde din adfærd. Desværre er der nogle, som efter at have fundet deres Enneagramtype eller triade, har tendens til at sige: “Jamen, jeg løber tit fra aftaler, fordi jeg er 7’er. Sådan er jeg.” Eller: “Når jeg mærker, noget er rigtigt, så sætter jeg mig igennem og er ligeglad med andres mening. Jeg er jo 8’er!” Eller: “Jeg er 2’er, så selvfølgelig har jeg brug for, at du anerkender mig. Ja, også i dag.” Det er lidt karikeret, men overdrivelse fremmer forståelse.

Vores opfordring er, at du i stedet for at bruge din nye viden som undskyldning, bruger den til at tage ansvar for dine mønstre og være nysgerrig på, hvor du kan gøre noget andet, end du plejer for leve mere balanceret og i kontakt med din sjæl. Vi kommer alle slå autopiloten til nogle gange. Sådan er det.

Men hvis vi tør stoppe op og sige, vent nu lidt, jeg vil gerne bevare mine nære relationer, så måske skal jeg prioritere at holde mine aftaler, selvom der dukkede noget mere spændende op. Eller vent nu lige, måske mærker jeg, at det her er sandt for mig, men hvis jeg vil have andre med på min ide, så skal jeg måske sætte tempoet ned. Eller vent nu lige, tilbyder jeg nu min hjælp igen, fordi jeg længes efter anerkendelse, eller har jeg virkelig lyst til at hjælpe. Det er den slags små overvejelser i løbet af dagen, der gør os i stand til at agere med afsæt i det sande jeg inde bag den tillærte personlighed frem for at reagere.

Når du kender din egen type, får du måske også øje på, at din chef, din kæreste, din mor, din medarbejder, din partner ikke er samme type som dig, og at det kan være en forklaring på, hvorfor I nogle gange går skævt af hinanden. Hvis du for eksempel er en kropstype, men din partner er en hovedtype, så kan det være svært for ham at forstå din instinktive argumentation i en diskussion. Eller han har modsat dig brug for mere tid til at tage en beslutning.

Uanset hvad du vælger at bruge vores beskrivelse af typerne til, så håber vi, at du har fået nogle nye indsigter. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i Enneagrammet og din egen personlige udvikling, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Bedste hilsner

Jeanette

Grænse-starter kit

Grænser skaber ro og balance og er med til at definere hvem du er som menneske. Kom i gang med det samme.